C C C C A+ A A- X

Нови жалби срещу Решение на Министерския съвет на Република България за изграждане на Обект „Модернизация на участък от I-1/Е-79/“Видин-Ботевград“

Дата на публикуване 24 юли 2020 Последна редакция 13 август 2020 Новини Отпечатай

За периода от 17 юли до 24 юли в Административен съд-Видин са постъпили и образувани още 4 /четири/ административни дела по жалби срещу Решение № 410/19.06.2020г. на Министерския съвет на Република България за отчуждаване на имоти-частна собственост за държавна нужда за изграждане на Обект „Модернизация на участък от I-1/Е-79/“Видин-Ботевград“. Производствата по делата се движат по реда на чл. 145 - 178 от Административно процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 38 от Закона за държавната собственост (ЗДС).

Общият им брой до 24 юли е 18/ осемнадесет/. 5/пет/ от образуваните административни дела са приключили, като са обявени за решаване.  По  2 /две/ от тях съдът е постановил решение и е отхвърлил жалбите на оспорващите размерите на определените им обезщетения за отчуждените имоти и/или части от тях. По 1/едно/ от административните дела, в едната част съдът е изменил Решение № 410/19.06.2020г. на Министерския съвет на Република България , като е увеличил размера на паричното обезщетение за един от имотите, а в останалата част и по отношение на останалите , жалбата е отхвърлена.  

На основание чл.38, ал.8 от ЗДС, решенията на съда са окончателни.

Предстои съдът да се произнесе по останалите 2/две/ административни дела в срок от 7 дни след обявяването им за решаване.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация