C C C C A+ A A- X

Проекти

Основната цел на проекта бе да допринесе за повишаване на доверието на обществеността в съдебната система, за повишаване на прозрачността и отчетността и ефективното й функциониране. Проектът е насочен към постигане на постоянна и пълна информираност на гражданите, бизнеса, публичния и неправителствен сектор относно дейността на административните съдилища.

Дейностите, заложени по проекта включваха:

  • проучване на общественото мнение на територията на областите Видин, Враца и Монтана относно дейността на Административните съдилища;
  • „Оценка на риска“ от корупционни практики в трите Административни съдилища и представяне резултатите от проучванията;
  • изучаване на опита на Германия, като държава членка на Европейския съюз в областта на административното правораздаване и пренасянето му у нас;
  • провеждане на обучения за магистрати и служители на трите съда в различни направления, предимно работата с обществеността;
  • усъвършенстване на информационните системи на съдилищата.

В резултат на дейностите по проекта бяха разработени и индивидуални за трите съдилища планове, както и единна концепция за промяна в правилниците и процедурите за прозрачност и отчетност.

Проектът бе изпълнен в периода октомври 2008 – октомври 2009 г.

На 30 ноември 2012 г. се състоя Годишно информационно събитие по Оперативна програма „Административен капацитет” /ОПАК/, на което бяха представени напредъка и добрите практики по програмата. Директорът на оперативна програма „Административен капацитет” Моника Димитрова – Бийчър връчи плакет на програмата на г-жа Нели Дончева като признание за успешно изпълнения проект „В услуга на обществото” през 2009 г. от Административен съд Видин, в партньорство с Административен съд Враца и Административен съд Монтана. Проектът бе оценен като добра практика по ОПАК и бе популяризиран в специална брошура „Добри практики по ОПАК” на Управляващия орган в Министерството на финансите.

Приложения:

Резюме на проекта

Брошура за стартиране на проекта

Проучване – вътрешно за трите съдилища

Проучване – „Оценка на риска“ от корупционни практики

Индивидуален план за отстраняване на идентифицираните проблеми – Видин

Индивидуален план за отстраняване на идентифицираните проблеми – Монтана

Индивидуален план за отстраняване на идентифицираните проблеми – Враца

Единна концепция за промяна в действащите правилници

Доклад-предложение за изменение в нормативните актове

Информационен справочник

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация