C C C C A+ A A- X

Решени са всички дела в Административен съд-Видин срещу Решение на Министерския съвет на Република България за изграждане на Обект „Модернизация на участък от I-1/Е-79/ “Видин-Ботевград“

Дата на публикуване 20 август 2020 Последна редакция 20 август 2020 Новини Отпечатай

Всичките 20 дела, образувани по жалби подадени срещу Решение № 410/19.06.2020г. на Министерския съвет на Република България за отчуждаване на имоти-частна собственост за изграждане на Обект „Модернизация на участък от главен път I-1/Е-79/“Видин-Ботевград“ в Административен съд-Видин, са решени. 

Анализът на обобщената информация по делата показва, че по 11 от производствата Съдът е отхвърлил жалбите на оспорващите размерите на определените им обезщетения за отчуждените имоти и/или части от тях.

По 6 от делата, касаещи земеделски имоти, находящи се в землището на с. Ивановци, обл. Видин и по 1 дело касаещо земеделски имот, находящ се в землището на гр. Видин, Съдът е изменил Решение № 410/19.06.2020г. на Министерския съвет на Република България като е уважил частично жалбите и е увеличил размерите на паричните обезщетения за претендираните имоти.  При постановяване на решенията си, Съдът се е съобразил със събраните доказателства, между които и заключенията на лицензираните експерти с оценителна правоспособност „земеделски земи и трайни насъждения“, вписани в публичния регистър на независимите оценители. Решенията на Съда по тези производства са окончателни.

Прекратените по молби на жалбоподателите 2 дела, определенията на които подлежат на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в седем дневен от съобщението на страните, не са оспорени и са влезли в законна сила.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация