C C C C A+ A A- X

Обявление по административно дело № 25/2022

Дата на публикуване 28 февруари 2022 Последна редакция 10 март 2022 чл.158, ал.2 и чл.181 от АПК Отпечатай

Административен съд - Видин, на основание чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Областен управител на област Видин на Решение № 184,  взето с протокол № 14/30.12.2021 г. на Общински съвет - Видин, с което е приет изменен и допълнен Поименен списък за капиталови разходи на Община Видин за 2021 г., приет е бюджета на Община Видин за 2021 г. /актуализация/ и на основание чл. 54, ал. 3 от ЗМСМА е прието да се подпомагат посочени общински предприятия със средства с източник местни приходи, по което е образувано административно дело № 25/2022 г. по описа на Административен съд - Видин, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 18.04.2022 г. от 10,00 ч.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация